Tüketici Hukuku

Reklam ve promosyon kampanyalarının hukuka uygunluk denetimi, idari otoriteler nezdindeki başvuruların yapılması, ürün sorumluluğu alanlarında danışmanlık hizmeti verilmekte ve ihtilafların çözümü konusunda destek sağlanmakta, tüketicinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde yenilikler hakkında müvekkiller bilgilendirilmekte ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri nezdinde temsil edilmektedir.