Gayrimenkul & İnşaat & Kat Mülkiyeti Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu; alışveriş merkezi, ofis ve ticari alanlar, konut, otel ya da karma kullanım içeren her ölçekteki gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme ve hukuki temsil hizmetleri sunmaktadır.

Gayrimenkul & İnşaat & Kat Mülkiyeti Hukuku ile ilgili olarak başlıca şu alanlarda hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

 • Perakende, ofis, otel, endüstriyel iş yerleri, sosyal tesis ve meskun gayrimenkullerin satın alınması ve satımı,
 • Yatırım yapıları seçiminde hukuki görüş sunma,
 • Kira ve diğer taşınmaz sözleşmeleri için hukuki değerlendirme sunma, yasalara uygunluk araştırması gerçekleştirme, tapu incelenmesi,
 • Gayrimenkul alım-satımı, borç alan ve borç veren müvekkiller için gayrimenkul finansmanı ve gayrimenkul yönetiminden kaynaklanan anlaşmazlıkları çözme,
 • Kredi ve teminat belgelerini hazırlama, müzakere etme, tescilleri,
 • Arazi kullanımların planlaması ve inşaat süreci düzenleme, resmi kurumlar ve kamu idareleri nezdinde gerekli izinlerin alınması, müvekkillerin idari mahkemeler, tapu dairesi ve belediyeler nezdinde temsil etme,
 • İnşaat sözleşmeleri hazırlama, müzakere etme,
 • İnşaat ipotek hakkı, gecikme hakkı ve teminat hakkı ile ilgili davalar,
 • Mal sahibi ya da kiracı açısından perakende, ofis, endüstriyel işyerleri kiralama,
 • Kira süresince ve/veya bitiminde ev sahibi-kiracı arasında çıkan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık.
 • Ayrıca, müvekkillere Türkiye’de ve yurt dışında gayrimenkul alım satımına ilişkin olarak da danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

 

Riski en aza indirmede ve müvekkillerimizin devam eden ve acil olan ihtiyaçlarına cevap adına Gayrimenkul & İnşaat & Kat Mülkiyeti Hukukunadair hizmetler aşağıdakileri de kapsamaktadır:

 • Gayrimenkul alım ve satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
 • Alım satım işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Mülk ve emlak şirketleri hukuki durum tespit raporlaması,
 • Müvekkillerin Tapu Müdürlüğü nezdinde temsil edilmesi,
 • Müvekkillerin Noter nezdinde temsil edilmesi,
 • Gerekli tüm kayıt işlemlerini gerçekleştirme,
 • Gerekli dava süreçlerinin takibi.