Sağlık Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu hasta, doktor ve sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tedavi esnasında malpraktis (tedavinin yeminli bir mesleği icra eden tarafından kendinden beklenilen ölçütlere uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk) şeklinde ya da ayrıca taksirle veya kasıtlı olarak işlenen suçların, ceza ve tazminat hukuku boyutunda ele alınması konularında hizmet vermektedir.

Bu alanda başlıca hizmet konuları şunlardır:

 • Hasta hakları,
 • Hekimin ceza ve tazminat hukuku yönünden sorumluluğu,
 • Özel sağlık kurumlarının hukuki sorumluluğu,
 • Yanlış tanı ve tedavi,
 • Tıbbi malpraktis ve komplikasyondan doğan sorumluluklar,
 • Sağlık hizmet sunucularının düzenlemesi gereken sözleşme ve formların hazırlanması,
 • Maddi-manevi tazminat davaları,
 • Hastane Hukuku,
 • Adli Tıp Hukuku,
 • Sağlık mevzuatı doğrultusunda hukuki yardım ve danışmanlık,
 • Sağlık Ürünleri Distribütörlük Anlaşmaları ile Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık.