Hizmetler

Yıllık Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Yıllık Hukuki Danışmanlık Hizmeti, dava takip hizmetleri ve fikri mülkiyet hizmetleri haricindeki her türlü hukuki konuyu (genel şirket işleri, sözleşme incelemesi, talep edilen konulara ilişkin hukuki mütalaa sunumu) kapsamaktadır.

Genel Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Genel Hukuki Danışmanlık Hizmeti dava takip hizmetleri haricindeki tüm hukuk hizmetlerini kapsamakta olup, saatlik ücret üzerinden sunulmaktadır. Saatlik ücret hukuki konunun niteliğine göre belirlenmektedir.

Dava Takip Hizmetleri

Dava Takip Hizmetleri mahkemeler nezdindeki her türlü davanın takip işlemlerini kapsamakta olup dava konusu hukuki olayın niteliğine göre belirlenen sabit bir ücretlendirmeye tabidir.

Alacak Takibi & İcra Hizmetleri

Alacak Takibi & İcra Hizmetleri kapsamında ise; Mahkeme ilamlarının icrasına dair icra takiplerin yürütülmesi, kesin borç ikrarı içeren noter sözleşmelerinin hazırlanması ve icra dairelerinde takibi, çek ve bono gibi kıymetli evraklarınızın tahsili için icrai takip başlatılması, icra takiplerine yapılan itirazlar karşısında gerek icra tetkik mercileri, gerekse genel mahkemeler nezdinde itirazın kaldırılması davalarının yürütülmesi, aleyhe açılan icrai takipler karşısında yasal olarak sahip olunan hakların korunması, gerekli itirazların yapılması, gerektiği taktirde menfi tespit davalarının açılması ve yürütülmesi hizmetleri verilmektedir.