İş Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu iş hukuku mevzuatı uyarınca işçilerin bireysel ya da grup olarak işten çıkarılması ve bireysel ya da müşterek iş ilişkileri ve çalışma ile ilgili diğer tüm iş hukuku alanlarında hukuki hizmet vermektedir.

İş Hukuku ile ilgili olarak hukuki görüş, analiz ve hukuki hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

  • İşçi ve işveren hakları,
  • İstihdam, rekabet etmeme sözleşmeleri ve diğer ilgili sözleşmeler ile işyeri tüzüklerinin güncel mevzuata göre hazırlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık ve taciz ile disiplinle ilgili hususlar,
  • Sendikalarla yapılan müzakerelere katılma ve ilgili anlaşmaların düzenlenmesi,
  • Emeklilik ve sosyal yardımlar,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı,
  • Haksız işten çıkarma,
  • Yetkili iş mahkemeleri nezdinde hukuki temsil,
  • İşyeri devralma,
  • İş hukukuna ilişkin olarak şirketlere (beyaz yaka, mavi yaka) çalışan yönetimi eğitimi verilmesi.