İcra & İflas Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili adına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Temel prensip ise, müvekkilin alacağına en hızlı ve en az masrafla ulaşabilmesidir.

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu, icra takibi ve ilgili konularda, uluslararası bankalar, sigortacılar, rücu şirketleri, şirket tasfiye memurları ve şirket yöneticileri dahil olmak üzere bir çok alandaki tüzel ve gerçek kişilere hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerden başlıcaları:

 • Haciz, menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi,
 • Çek ve bono gibi kıymetli evrak tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi ve iflas talep edilmesi gibi takip yolları,
 • İcra müdürlükleri nezdinde takip açılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması,
 • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması davaları,
 • Menfi tespit davası,
 • İstihkak davası, 
 • İflas davası, 
 • İflasın ertelenmesi, 
 • Alacak davası.