Ticaret & Şirketler Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu yerli ve yabancı müvekkillerine Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ticaret & Şirketler Hukuku alanındaki faaliyet alanı genel olarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescili, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulması, ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturma, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesi, devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesi, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda destek olunması, risk sermayesi projelerini ve sair her türlü ticari işlemleri kapsar.

 • Birleşme ve devralma,
 • Şirket bölünmeleri,
 • Şirket nev’i değiştirilmesi,
 • Şirket kuruluşları,
 • Anonim şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarının hazırlanması,
 • Limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarının hazırlanması,
 • Sermaye artışları ve azalışları,
 • Şirket ana sözleşmelerinin değiştirilmesi,
 • Şirket hisse devirleri,
 • Ortaklıktan çıkarma davaları,
 • Ortaklıktan çıkma davaları,
 • Şirket tasfiyesi.