Ceza Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu başta iş ve ticari ilişkilerden, kamu ihalelerine ilişkin işlemlerden, şirket ve dernek yöneticiliğinden, vergi ve gümrük işlemlerinden, spor kulübü yöneticiliği ve sporda şiddet ve şike iddialarından, elektronik yayıncılıktan, telekomünikasyon altyapısı işletmeciliğinden ve e-ticaret ve sermaye piyasasında yapılan işlemlerden kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, soruşturma, kovuşturma ve ilgili dava konularında müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca devlete bağlı idare ya da bağımsız düzenleme ve denetleme kurulları tarafından verilen faaliyet men-i, ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması hususlarında da hizmet verilmektedir.