İdare & Kamu Hukuku

YUKA Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun, İdare & Kamu Hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir;

  • Tam yargı davaları,
  • Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil ve düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,
  • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,
  • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları,
  • Memurlarla ilgili disiplin cezalarının iptali davaları.

Kamu ihaleleri konusunda danışmanlık ve çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne taşınması halinde dava vekilliği ve davanın takibi süreçlerini yönetmek.